جی پی ایستگاهی HI TARGET V30 PLUS

جی پی اس مولتی فرکانس های تارگت مدل V90 PLUS

جی پی اس ایستگاهی سه فرکانسه Hi-Target F61 PLUS

جی پی ایستگاهی HI TARGET V30

جی پی اس ایستگاهی HI TARGET V60

جی پی اس ایستگاهی HI TARGET V90 PRO